cis_banner_final_en.png
Thông tin liên hệ
Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
135 Nguyễn Phong Sắc, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội
Hà Nội, Việt Nam
Email: indiancentrevietnam@gmail.com
Tel: 024.62827521; 097 809 5260

Gửi thư điện tử