cis_banner_final_en.png
Chính sách hành động phía đông của Ấn Độ đang trở thành chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương dưới thời Chính phủ Modi

06/05/2020


Chính sách hành động phía đông của Ấn Độ đang trở thành chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương dưới thời Chính phủ Modi

Ấn Độ đã đặt chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tại trung tâm của sự gắn kết với các nước phía Nam Á, phía Đông Nam Á và Đông Á nhằm đối trọng với Trung Quốc. Ấn Độ đã bắt tay vào một giai đoạn thay đổi căn bản trong chính sách kinh tế và đối ngoại. Các nhà khoa học tranh luận về việc liệu những thay đổi này đã đi quá xa hay không đủ xa.


Ấn Độ đã đặt chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tại trung tâm của sự gắn kết với các nước phía Nam Á, phía Đông Nam Á và Đông Á nhằm đối trọng với Trung Quốc. Ấn Độ đã bắt tay vào một giai đoạn thay đổi căn bản trong chính sách kinh tế và đối ngoại. Các nhà khoa học tranh luận về việc liệu những thay đổi này đã đi quá xa hay không đủ xa. Tuy nhiên, những thay đổi trong các vấn đề quốc tế có lẽ ít gây ấn tượng sâu sắc nhưng trong nhiều trường hợp lại có ảnh hưởng sâu rộng. Cùng với Chính sách Hành động phía Đông (AEP), các nước cũng bị ảnh hưởng bởi “Sáng kiến vành đai và con đường” của Trung Quốc. Trong thế giới đa cực ngày nay, các quốc gia phải luôn đổi mới trong việc xây dựng các khu vực bầu cử và tìm kiếm sự hợp tác mới.

Theo AEP, quan hệ đối tác chiến lược Ấn Độ - Nhật Bản đã được nâng lên một cấp độ hoàn toàn mới, nhấn mạnh tầm quan trọng của sự hợp tác Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Ấn Độ tin tưởng vào một chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do, mở và hòa nhập, một tổ chức được thành lập theo một trật tự dựa trên sự hợp tác và các quy tắc. Vai trò trung tâm của ASEAN vẫn rất quan trọng ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương trong cấp độ khu vực. Ấn Độ đã đặt chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương ở trung tâm của sự gắn kết với các quốc gia Nam, Đông Nam và Đông Á. Năm 2018, trong bài phát biểu quan trọng của mình tại Đối thoại Shangri-La ở Singapore, Thủ tướng Ấn Độ đã kêu gọi các cam kết, dựa trên các giá trị và nguyên tắc chung, để thúc đẩy một trật tự dựa trên quy tắc ở chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Dần dần, chiến lược hành động “phía Đông”, được chuyển thành chiến lược hành động “Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương”.

Chương trình nghị sự cho Chính phủ mới
Trước hết, Chính phủ sẽ hoàn thành các nhiệm vụ như đã cam kết trong Tuyên bố Delhi 2018. Ba nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược đã được đề cập: (i) hoàn thành và mở rộng các dự án kết nối kỹ thuật số ở Campuchia, Lào, Myanmar và Việt Nam; (ii) hoàn thành đường cao tốc ba bên (TH), tiếp tục thay thế 69 cây cầu dọc theo TH và đàm phán Thỏa thuận xe cơ giới ba bên (MVA); và (iii) tiếp tục với các dự án có tác động cao như học bổng cho tiến sĩ tích hợp chương trình cho các học giả ASEAN; thiết lập một mạng lưới các trường đại học nhằm khuyến khích sự trao đổi giữa các trường đại học lớn hơn giữa ASEAN và Ấn Độ; kỷ niệm năm 2019 là năm du lịch ASEAN của Ấn Độ; tiếp tục công việc của Quỹ phát triển dự án (PDF).

Thứ hai, dưới thời Thủ tướng Chính phủ Sabka Sath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas (cùng với tất cả, phát triển cho tất cả, niềm tin của tất cả mọi người), chúng ta phải trao quyền cho các quốc gia ở AEP. Nhiều tiểu bang đã đưa “Hành động phía Đông” vào thực tiễn nhưng tiến độ đã bị hạn chế. Để hướng dẫn các quốc gia thực hiện AEP, chúng tôi cần một sự kết hợp đặc biệt. Có lẽ, việc thành lập chi nhánh Đông Bắc của NITI Aayog hoặc RIS sẽ giúp thu hẹp khoảng cách giữa Trung tâm và các quốc gia trong khi triển khai Chính sách hướng Đông. Chính sách hướng Đông qua Đông Bắc có thể phát triển mạnh mẽ nếu chính quyền trung ương và chính phủ nỗ lực cải thiện kết nối trong khu vực, đặc biệt là tại các khu vực biên giới.

Thứ ba, tập trung vào “Sáng kiến vùng Vịnh Bengal về hợp tác Kinh tế và Kỹ thuật đa khu vực” (BIMSTEC). BIMSTEC là kết nối tự nhiên của Nam Á và Đông Nam Á. Hoàn thành các cam kết được đưa ra tại Hội nghị thượng đỉnh BIMSTEC lần thứ tư được tổ chức tại Kathmandu năm 2018. Trong khi kế hoạch tổng thể kết nối BIMSTEC đã sẵn sàng, các quốc gia phải tăng cường quá trình đàm phán để ký kết BIMSTEC MVA, thỏa thuận vận chuyển ven biển BIMSTEC và BIMSTEC TFA. Song song đó, Chính phủ cần hỗ trợ vốn và nguồn lực, hướng tới củng cố Ban Thư ký BIMSTEC tại thủ đô Dhaka.

Thứ tư, các doanh nghiệp vừa và nhỏ cần thúc đẩy kinh doanh trong và ngoài biên giới. Trong giai đoạn đầu, có rất ít nỗ lực nhằm thu hút các doanh nghiệp vừa và nhỏ vào các hoạt động ASEAN của Ấn Độ. Lần này, chúng tôi hy vọng cần tập trung đặc biệt cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, có thể xây dựng mạng lưới kinh doanh hiệu quả xuyên biên giới. Một số dự án như Diễn đàn doanh nghiệp vừa và nhỏ của ASEAN, Ấn Độ, v.v., sẽ khuyến khích cho thương mại và đầu tư cũng như tích hợp các nhà sản xuất và nhà sản xuất của chúng tôi vào chuỗi giá trị khu vực. Nhiều ngành công nghiệp mới ở Đông Bắc và Đông Ấn Độ không nhận thức được tiềm năng của thị trường ASEAN, cả về thành phẩm cũng như hàng hóa và dịch vụ trung gian. Các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Đông Bắc Ấn Độ muốn tiếp cận với công nghệ đóng gói hoặc các cơ sở dây chuyền lạnh.

Thứ năm, các dự án hợp tác phát triển dành cho “Hành động phía Đông” cần được tiến hành nhanh chóng bằng cách tránh các tài liệu rườm rà và các thủ tục quan liêu. Hãy để Ngân hàng EXIM của Ấn Độ mở chi nhánh ở tất cả các quốc gia Nam, Đông Nam và Đông Á và Thái Bình Dương và cũng củng cố nguồn vốn, nguồn lực dành cho trang thiết bị hiện có. Xây dựng một mạng lưới các cơ quan bảo lãnh tín dụng xuất khẩu hiệu quả giữa Ấn Độ và các nước Đông Nam Á và Đông Á sẽ cải thiện việc sử dụng LOCs cũng như thương mại.

Thứ sáu, APE bắt buộc có sự hợp tác và hiệp lực giữa nhiều bên liên quan. Cần có kinh phí tài trợ trong thời gian cần thiết để kích hoạt AEP. Bộ Ngoại giao (MEA) phụ thuộc vào Bộ Tài chính (MoF) để tài trợ, trong khi Bộ Tài chính phụ thuộc vào Văn phòng Thủ tướng Chính phủ (PMO) cho các định hướng chính trị và luật định. Quá trình quan liêu thường hoạt động như rào cản, trì hoãn các dự án hoặc tài trợ. Do đó, sự phối hợp chặt chẽ hơn giữa Văn phòng Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính và Bộ Ngoại giao là rất cần thiết trong việc thực hiện các dự án “Hành động phía Đông”. Các quốc gia Đông và Đông Bắc có thể xem xét việc bổ nhiệm một Văn phòng “Hành động phía Đông” ở cấp bậc Thư ký bổ sung để điều hành AEP và phối hợp với chính phủ liên minh.

Thứ bảy, những mục tiêu dễ đạt được. Các tiểu bang Ấn Độ rất giàu truyền thống văn hóa. Du lịch là cơ hội cải thiện kết nối giữa Ấn Độ và Đông Nam Á. Khả năng kết nối giữa Đông Bắc Ấn Độ và Đông Nam Á rất cần thiết để mở ra nhiều cơ hội mới. Bộ Hàng không dân dụng cần mở rộng các chuyến bay quốc tế từ Imphal và Guwahati, nâng cấp các sân bay nội địa thành sân bay quốc tế ở Đông Bắc và các khu vực khác của Ấn Độ. Chúng ta hãy chào mừng năm du lịch giữa ASEAN và Ấn Độ 2019 bằng việc khai trương các chuyến bay quốc tế từ Imphal và Guwahati. Điều này cũng sẽ thúc đẩy du lịch y tế tại vùng Đông Bắc. Bệnh viện Imphal của Shija đã trở thành điểm đến yêu thích của người dân Myanmar để kiểm tra sức khỏe.

Thứ tám, mở rộng tiếp cận cộng đồng. Chúng tôi phải kêu gọi thêm Bangladesh và Sri Lanka tham gia vào AEP. Một Bangladesh thịnh vượng mang đến cơ hội cho các quốc gia Đông Ấn và Đông Bắc Ấn Độ. MEA có thể xem xét tổ chức một cuộc đối thoại hàng năm về AEP liên quan đến các nước láng giềng và các quốc gia Ấn Độ. Đồng thời, chúng tôi sẽ khởi động Diễn đàn Đông Ấn Độ-Nhật Bản và huy động các nguồn lực để đưa các nhà đầu tư nước ngoài vào vùng Đông Bắc.

Thứ chín, có thể chế và quản trị trong các tổ chức quan trọng đối với AEP. Không có tổ chức mới nào được đề xuất, nhưng bất cứ điều gì đất nước đã hứa trước đó thông qua tuyên bố quốc tế hoặc các bài phát biểu của Thủ tướng, chúng ta phải thực hiện nó. Các cam kết như thành lập Trung tâm ASEAN Ấn Độ (AIC) hoặc Trung tâm nghiên cứu ASEAN (ASC) ở Đông Bắc Ấn Độ hoặc mở các lãnh sự quán nước ngoài 113 ở Đông Bắc Ấn Độ vẫn chưa được thực hiện. Những cam kết này cần được thúc đẩy tiến hành. Chỉ định một thành viên AEP trong các nhiệm vụ của Ấn Độ tại Đông Nam Á và Đông Á với vai trò là thực hiện nghiên cứu chính sách mới, thiết kế các dự án và các chiến lược có thể thực hiện được.

Thứ mười, tăng cường cơ sở hạ tầng biên giới, hậu cần và kết nối đến điểm đích cuối cùng. Hãy để các đồn biên giới chính hoạt động 24 × 7. Hoàn thành việc xây dựng các dự án ICP và trang bị cho dự án ICP Internet tốc độ cao, phòng thử nghiệm thực phẩm, kho bãi bao gồm chuỗi dây chuyền lạnh, an ninh, cơ sở ngân hàng, nguồn nhân lực lành nghề, v.v.. Phát triển cơ sở hạ tầng biên giới củng cố an ninh quốc gia. Một số đồn biên phòng (ví dụ Moreh ở Manipur) không được phát triển đúng cách do tranh chấp biên giới hoặc không có đủ đất, dẫn đến sự gia tăng mạnh mẽ của một số ngành thương mại không chính thức. Tăng cơ cấu nhiệm vụ không phải là cách chính xác để ngăn chặn thương mại phi chính thức khi biên giới mở và còn nhiều chỗ hở. Một giải pháp sáng tạo là cần thiết để ngăn chặn buôn bán bất hợp pháp tại biên giới, đặc biệt là tại Moreh ở Manipur. Xây dựng các thành phố thông minh ở Dawki (Meghalaya) và Moreh sẽ tăng cường các hoạt động kinh tế trong khu vực. Sự tham gia nhiều hơn của thanh niên thông qua đào tạo và nâng cao năng lực sẽ mang lại niềm tin và sự tự tin trong cộng đồng địa phương.

Thứ mười một, thúc đẩy các cam kết kinh tế xuyên biên giới diễn ra nhanh hơn, đặc biệt là ở Đông Bắc, sẽ quét sạch cuộc nổi dậy, đó là hạn chế lớn trong việc mở rộng thương mại và đầu tư. Các quốc gia phải khuyến khích các công ty khởi nghiệp đang xuất khẩu thực phẩm chế biến, trái cây và rau hữu cơ, hoa, các sản phẩm thời trang cao cấp qua biên giới. Cần thiết lập các ngành công nghiệp mới để xây dựng nhà máy và máy móc, hạ thấp thuế suất thuế GST của các sản phẩm và dịch vụ Đông Bắc, thiết lập các trung tâm phát triển công nghệ và ươm tạo, tài trợ thương mại và các cơ sở ngân hàng sẽ không chỉ thúc đẩy đầu tư mới mà còn tạo ra việc làm.
Thứ mười hai, thị thực nhập cảnh nhiều lần nên được bắt đầu cho các nhà đầu tư và thương nhân đến từ Đông Nam Á và Đông Á. Trong khi các sân bay chấp nhận visa điện tử, điều tương tự không được phép tại các đồn biên phòng. Bộ Nội vụ (MHA) sẽ cho phép thị thực điện tử ít nhất tại đồn biên giới Moreh để bắt đầu.

Thời gian đã chín muồi để Ấn Độ thiết lập quan hệ đối tác kinh tế mạnh mẽ với Đông Nam và Đông Á và các nước Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương khác. Mặc dù điều này sẽ củng cố Hành động phía Đông của Ấn Độ, nhưng nó cũng sẽ dần dần xóa bỏ sự cô lập về kinh tế của vùng Đông và Đông Bắc Ấn. Tuy nhiên, không được quên rằng, sẽ không có kết quả cao nếu không có nền tảng thể chế, một bộ quy tắc và cuối cùng là niềm tin của các quốc gia và quốc gia trong toàn hệ thống.
 
Chú thích ảnh: Thử tướng Ấn Độ Modi tại lễ ký thỏa thuận BIMSTEC và đồng ý Tuyên bố Kathmandu  

Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ


Nguồn:
https://theprint.in/pageturner/excerpt/india-act-east-policy-is-becoming-act-indo-pacific/389502/
 
Bấm vào đây để đọc bản tiếng Anh của bài viết này/Click here to read the English version of this article
 

Bình luận của bạn