cis_banner_final_en.png
Nghiệm thu đề tài khoa học “Chính sách Hành động phía Đông của Ấn Độ: Gợi mở định hướng mối quan hệ Việt Nam - Ấn Độ”

29/11/2021


Nghiệm thu đề tài khoa học “Chính sách Hành động phía Đông của Ấn Độ: Gợi mở định hướng mối quan hệ Việt Nam - Ấn Độ”

Ngày 29/11/2021, Hội đồng Nghiệm thu đề tài khoa học của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã họp để nghiệm thu, đánh giá đề tài cấp cơ sở “Chính sách Hành động phía Đông của Ấn Độ: Gợi mở định hướng mối quan hệ Việt Nam - Ấn Độ”. Đề tài do ThS Phùng Thị Thanh Hà, nghiên cứu viên Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ làm chủ nhiệm.


Hội đồng thống nhất đánh giá đề tài đã đạt mục tiêu tổng quát. Trên cơ sở tìm hiểu về chính sách Hành động Phía Đông của Ấn Độ, nhóm tác giả đã tìm hiểu về mối quan hệ giữa hai nước Việt Nam - Ấn Độ từ khi bắt đầu thiết lập cho tới khi phát triển thành quan hệ đối tác chiến lược toàn diện và ảnh hưởng của nó đối với cả hai nước trong bối cảnh hiện nay. Nhóm tác giả đã thành công trong việc đưa ra một số ý kiến gợi mở, định hướng phát triển quan hệ Việt Nam - Ấn Độ.

Đề tài đã đạt các mục tiêu cụ thể sau. Thứ nhất, cung cấp một cái nhìn khái quát và tổng thể về Chính sách Hành động phía Đông của Ấn Độ, một trong những động lực thúc đẩy Ấn Độ phát triển vượt bậc trong thời gian qua, vươn lên trở thành nền kinh tế lớn thứ 5 thế giới, với vị trí quốc tế ngày một quan trọng. Thứ hai, đề tài làm rõ vị trí của Việt Nam trong Chính sách Hành động phía Đông của Ấn Độ. Trên cơ sở đó, đưa ra những kiến giải và đề xuất về phương hướng phát triển mối quan hệ vốn đã rất bền vững và tốt đẹp giữa hai nước Việt Nam - Ấn Độ. Từ đó, khai thác đầy đủ mọi tiềm năng trong quan hệ hai nước, thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển sâu rộng và toàn diện hơn nữa, đóng góp thực chất cho sự phát triển kinh tế, xã hội và nâng cao địa vị chính trị cho cả hai quốc gia Việt Nam - Ấn Độ.  

Trong năm 2022 sắp tới, Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ sẽ tiếp tục thực hiện các đề tài nghiên cứu chuyên sâu về Ấn Độ, và mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Ấn Độ.

Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ

Đọc thêm về
Bình luận của bạn