cis_banner_final_en.png
Cải cách lao động tại Ấn Độ giúp tăng khả năng kinh doanh thuận lợi đồng thời bảo vệ người lao động

12/10/2020


Cải cách lao động tại Ấn Độ giúp tăng khả năng kinh doanh thuận lợi đồng thời bảo vệ người lao động

Cải cách lao động gần đây tại Ấn Độ là một trong những quyết định chính sách quan trọng nhất của Chính quyền Narendra Modi. Những cải cách này có khả năng tác động đến hàng triệu người lao động trong các cơ quan, tổ chức và lao động tự do trên toàn Ấn Độ. Đồng thời, cải cách lao động đảm bảo rằng, Ấn Độ có lợi thế cạnh tranh trong lĩnh vực công nghiệp và thương mại.


Chính phủ Ấn Độ vừa thông qua các cải cách lao động. Đây là kết quả của những nỗ lực to lớn của cơ quan lập pháp trong việc củng cố, kết hợp, cập nhật và hợp lý hóa một số luật lao động tại Ấn Độ. Những luật này có thể sẽ được coi là một trong những quyết định chính sách quan trọng nhất của chính phủ hiện tại vì nó có khả năng tác động đến hàng triệu người lao trong các cơ quan, tổ chức và lao động tự do trên toàn Ấn Độ. Đồng thời, cải cách lao động đảm bảo rằng, Ấn Độ có lợi thế cạnh tranh trong lĩnh vực công nghiệp và thương mại. Đây thực sự là một bước đi thận trọng để cân bằng sự cạnh tranh cũng như tầm quan trọng của ngành công nghiệp và lực lượng lao động.

Quyền tự chủ nhiều hơn

Ngưỡng yêu cầu chính phủ phê duyệt trước khi sa thải nhân công đã tăng từ 100 lên 300 người. Đây là động thái sẽ cho phép người sử dụng lao động có quyền tự chủ nhiều hơn. Các doanh nghiệp có từ trên 300 công nhân cũng được tự đề ra một số quy tắc và quy định riêng để điều chỉnh hành vi của người chủ sử dụng lao động và nhân viên.

Rút gọn quá trình đàm phán

Luật mới cũng đưa ra khái niệm về đàm phán thông qua công đoàn, sẽ đơn giản hóa quá trình thương lượng tập thể cho người sử dụng lao động. Chủ lao động từ nay sẽ chỉ làm việc với một công đoàn thay vì phải giao dịch với nhiều công đoàn như trước. Có lẽ, điều này sẽ dẫn đến các quyết định nhanh hơn, vì lợi ích của đa số người lao động nay đã được đại diện bởi một thực thể công đoàn. Các quy định mới ngăn cản công nhân đình công khi không báo trước một cách thỏa đáng. Các biện pháp này có khả năng thu hút các khoản đầu tư nước ngoài. Trước khi có cải cách, các nhà đầu tư nước ngoài e ngại luật lao động cũ quá cứng nhắc và Ấn Độ có nhiều tổ chức công đoàn quá cứng rắn.

Điều kiện kinh doanh dễ dàng hơn

Bộ luật An toàn Lao động và Bộ luật An sinh Xã hội Ấn Độ đưa ra một khoảng thời gian mà trong đó các khiếu nại của người lao động đối với người sử dụng lao động cần được đưa ra. Sau khoảng thời gian này, người lao động không được khiếu nại nữa. Đưa ra giới hạn thời gian đối với các khiếu nại, về bản chất, mang lại sự chắc chắn hơn trong các giao dịch kinh doanh, chẳng hạn như mua lại công ty, và đầu tư cổ phần tư nhân, nơi theo thông lệ, người quảng bá sẽ giải quyết các khiếu nại cho các nhà đầu tư hoặc người mua lại cổ phần.

Cả ba bộ luật này cũng đưa ra khái niệm về tính gộp các hành vi phạm tội của các công ty, trong đó nếu các công ty có thể tự khai báo về việc họ đã không tuân thủ những quy định, thì sẽ bị phạt tiền ít hơn. Các nhà tuyển dụng thường cảnh giác với những hành vi không tuân thủ vì hầu hết các đạo luật lao động quy định các hình phạt, kể cả án tù, đối với nhân viên của công ty. Tuy nhiên, việc cho phép cộng gộp tội danh sẽ khuyến khích người sử dụng lao động khắc phục những hành vi không tuân thủ luật lao động mà không sợ bị phạt và ngồi tù.

Các luật mới cũng thúc đẩy số hóa, một số quy trình như đăng ký, chứng nhận, v.v. được chuyển thành trực tuyến. Điều này chắc chắn sẽ dẫn đến việc dễ dàng tuân thủ hơn, tính minh bạch sẽ được giới chủ lao động hoan nghênh.

Bài học từ COVID-19

Cải cách luật lao động khuyến khích ngành công nghiệp và thương mại, và cũng mang lại một số điều khoản có lợi cho người lao động. Các điều khoản đặc biệt được đưa ra để tăng quyền của những người lao động nhập cư có hoàn cảnh khó khăn và phải chịu nhiều ảnh hưởng do đại dịch.

Trên thực tế, định nghĩa về lao động nhập cư đã được mở rộng đáng kể. Tất cả người lao động từ bang này sang bang khác, có tổng thu nhập của cả gia đình hàng tháng dưới 18.000 Rupee Ấn Độ (5,7 triệu VND) sẽ được coi là lao động nhập cư và sẽ được hưởng trợ cấp theo quy định. Đại dịch cũng đã cho thấy rõ tầm quan trọng của bảo hiểm và khả năng tiếp cận chăm sóc sức khỏe cho tất cả mọi người. Do đó, Tổng công ty Bảo hiểm Nhà nước cho Người lao động (ESIC) đã mở rộng phạm vi hoạt động, theo những quy định trong luật mới.

Thiết lập mạng lưới rộng hơn

Phạm vi của Tổ chức Quỹ Bảo trợ Người lao động (EPFO) cũng đã được mở rộng, và giờ đây tất cả các tổ chức có từ 20 người lao động trở lên được EPFO bảo trợ. Do đó, nhiều lực lượng lao động sẽ được hưởng lợi từ luật an sinh xã hội này. Người lao động có hợp đồng xác định thời hạn cũng được hưởng lợi từ các quy định của bộ luật, với các điều khoản rõ ràng, mang lại cho họ những lợi ích tương tự như lợi ích của người lao động cơ hữu, bao gồm cả tiền thưởng theo tỷ lệ.

Bộ luật mới cũng phấn đấu vì bình đẳng giới, cho phép phụ nữ làm việc trước 6 giờ sáng và sau 7 giờ tối với sự đồng ý của họ đối với tất cả các loại công việc, nhưng buộc người sử dụng lao động phải chịu trách nhiệm về sự an toàn của những người này. Ngoài ra, còn có quy định về việc thành lập các cơ sở chăm sóc trẻ chung của các cơ quan hoặc các nhóm trước đây chưa có liên kết với nhau. Điều này sẽ cho phép các cơ quan nhỏ cũng có thể có các cơ sở giữ trẻ cho nhân viên. Việc tăng số lượng nhà trẻ là rất quan trọng để giúp phụ nữ tham gia lực lượng lao động.

Đối với những người lao động bị sa thải

Bộ luật Quan hệ Lao động cũng lần đầu tiên dự kiến sẽ tạo ra một quỹ đào tạo lại kỹ năng. Quỹ này sẽ được sử dụng để đào tạo lại kỹ năng cho những người lao động bị mất việc làm, giúp họ tìm lại việc làm. Từ quỹ này, người lao động sẽ được nhận 15 ngày lương trong trường hợp thất nghiệp. Bộ luật cũng xem xét việc thiết lập các trung tâm nghề nghiệp, kết nối việc làm. Nếu hoạt động hiệu quả, các trung tâm này sẽ là cầu nối giữa nhà tuyển dụng và người lao động. Bộ luật này cho phép người sử dụng lao động linh hoạt hơn trong việc thuê và sa thải, nhưng vẫn đảm bảo rằng, người lao động được cung cấp đầy đủ nguồn lực để được tiếp tục tham gia lực lượng lao động.

Giải quyết những bất cập

Có lẽ hệ quả nhỏ nhất nhưng có tác động sâu rộng nhất của các bộ luật sẽ là loại bỏ những điểm còn chưa rõ ràng và mâu thuẫn của các điều khoản trong các luật khác nhau về lao động. Sự thống nhất và hài hòa giữa các điều khoản sẽ mang lại lợi ích cho người lao động và người sử dụng lao động, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện, loại bỏ các cách định nghĩa khác nhau, và không ảnh hưởng đến các khái niệm cơ bản về phúc lợi và lợi ích cho người lao động.

Bộ luật đã mang lại các cơ chế đơn giản hơn trước, giảm các yêu cầu đăng ký và cấp phép theo các luật khác nhau. Cuối cùng, bộ luật sẽ giúp người sử dụng lao động hiểu và tuân thủ luật pháp dễ dàng hơn, và các cơ quan quản lý lao động thực thi luật pháp thuận lợi hơn.

Những cải cách này dự kiến sẽ thúc đẩy việc thành lập nhiều doanh nghiệp và đầu tư ở Ấn Độ, từ đó tạo ra nhiều cơ hội việc làm và phúc lợi xã hội lớn hơn cho người lao động Ấn Độ. Mục tiêu là làm hài hòa mối quan hệ lao động, và những luật mới là một bước đi được mong đợi từ lâu theo hướng đạt được mục tiêu đó.

Tác giả: Mallika Noorani, chuyên gia về luật lao động và việc làm, hãng luật Parinam Law Associates.

Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ

Nguồn: https://www.moneycontrol.com/news/opinion/increasing-ease-of-doing-business-while-protecting-indias-workers-5904801.html

Bấm vào đây để đọc bản tiếng Anh của bài viết này/Click here to read the English version of this article 

Đọc thêm về
Bình luận của bạn