cis_banner_final_en.png

Báo chí Truyền thông trong đại dịch Covid-19: So sánh giữa Ấn Độ và Việt Nam
Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ trân trọng giới thiệu bài viết của nhà báo Rudroneel Ghosh, báo Thời báo Ấn Độ, về so sánh hoạt động Báo chí và Truyền thông của Ấn Độ và Việt Nam trong đại dịch Covid-19.

Làm báo và quản lý tòa soạn trong đại dịch Covid-19: thay đổi để tồn tại
Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ trân trọng giới thiệu tham luận của đồng chí Nguyễn Khánh Chi, Phó Tổng biên tập báo Vietnam News, Thông tấn xã Việt Nam. Tham luận được trình bày tại Tọa đàm Khoa học "Báo chí truyền thông trong đại dịch Covid-19", do Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ tổ chức ngày 22/10/2020.

Tham luận về hoạt động báo chí trong đại dịch tại Ấn Độ
Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ trân trọng giới thiệu tham luận của nhà báo Trần Huy Lê, trưởng cơ quan thường trú Thông tấn xã Việt Nam tại New Delhi, Ấn Độ, gửi tới tọa đàm khoa học và hội thảo trực tuyến "Báo chí Truyền thông trong đại dịch Covid-19: Góc nhìn từ Việt Nam và Ấn Độ", tổ chức ngày 22/10/2020.

Phát biểu khai mạc Tọa đàm Khoa học "Báo chí Truyền thông trong đại dịch Covid-19: Góc nhìn từ Việt Nam và Ấn Độ"
Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ trân trọng giới thiệu bài phát biểu khai mạc, do PGS TS Dương Trung Ý, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đọc tại Tọa đàm Khoa học "Báo chí Truyền thông trong đại dịch Covid-19: Góc nhìn từ Việt Nam và Ấn Độ", tổ chức ngày 22/10/2020.

Đề dẫn Tọa đàm Khoa học "Báo chí Truyền thông trong đại dịch Covid-19: Góc nhìn từ Việt Nam và Ấn Độ"
Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu đề dẫn của GS TS Tạ Ngọc Tấn, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Nguyên Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, tại Tọa đàm Khoa học "Báo chí Truyền thông trong đại dịch Covid-19: Nhìn từ góc độ Việt Nam và Ấn Độ", tổ chức ngày 22/10/2020.

THÔNG TIN, TRUYỀN THÔNG TRONG CUỘC CHIẾN CHỐNG ĐẠI DỊCH COVID-19: NHÌN TỪ THỰC TRẠNG VIỆT NAM VÀ HỢP TÁC VIỆT NAM - ẤN ĐỘ
Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ trân trọng giới thiệu bài tham luận của PGS TS Lê Văn Toan, Giám đốc Sáng lập Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ, gửi tới Tọa đàm Khoa học "Báo chí Truyền thông trong đại dịch Covid-19: Góc nhìn từ Việt Nam và Ấn Độ", tổ chức ngày 22/10/2020.

Chủ quyền dữ liệu, cá nhân hóa dữ liệu và quyền riêng tư: Mối quan hệ Ấn Độ - Liên minh Châu Âu theo hướng số hóa trên nền tảng dữ liệu
Khái niệm Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương được nói tới lần đầu tiên trong một bản tuyên bố tầm nhìn của Nhật Bản, nhưng ngay sau đó, nó đã trở thành một chiến lược được Mỹ áp dụng. Ấn Độ trở thành một phần quan trọng của Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, và tất cả những quốc gia vừa được nhắc tới ở trên đều là thành viên nhóm bộ tứ (Quad). Gần đây, có một “phiên bản châu Á” của Quad mới xuất hiện, gồm có Việt Nam, Hàn Quốc và New Zealand. Pháp và Đức cũng áp dụng chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, và điều này có nghĩa là bộ tứ hiện đang hình thành “phiên bản Đại Tây Dương”. Hiệu ứng lan truyền đã mang lại cho Quad “sự mở rộng liên lục địa”. Điều quan trọng cần nhớ là Pháp và Đức là những cường quốc từ thế chiến.

GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG TRUYỀN THÔNG Ở VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ VIỆT NAM HIỆN NAY
Trong những năm qua, hoạt động truyền thông đã đạt được nhiều thành tựu ở vùng dân tộc thiểu số (DTTS), giúp cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác cho người dân, tạo ra bước chuyển biến rõ nét về nhận thức, đổi mới tư duy, khơi dạy ý chí phấn đấu vươn lên phát triển kinh tế- xã hội, giữ vững ổn định chính trị, giữ gì và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Tuy nhiên, hoạt động này vẫn chưa đạt hiệu quả, tỷ lệ người được tiếp nhận thông tin chính thống chưa cao, vẫn còn một số người chưa nghe và nói được tiếng phổ thông… Vì vậy, cần phải nghiên cứu làm rõ thực trạng và đề xuất hệ thống giải pháp nhằm tăng cường truyền thông, xây dựng cuộc sống giàu đẹp, văn minh ở vùng DTTS.

Mahatma Gandhi – con người đa văn hóa
Sự gần gũi của ông với phương Đông và phương Tây đã mang lại kết quả. Sự cởi mở về trí tuệ đã giúp ông sống theo lý tưởng của mình.

Mối quan hệ Ấn Độ-Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên: New Delhi mở các kênh truyền thông với Bình Nhưỡng
Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ trân trọng giới thiệu bài nghiên cứu “Mối quan hệ Ấn Độ-Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên: New Delhi mở các kênh truyền thông với Bình Nhưỡng”. Bài do Tác giả Prashant Kumar Singh gửi tới Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ. Bài viết đã được đăng trên tạp chí Tầm nhìn chiến lược (Strategic Vision) số 46.