cis_banner_final_en.png

Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ làm việc với Trung tâm Văn hóa Swami Vivekananda
Ngày 26/4/2021, Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã có buổi tiếp và làm việc với Trung tâm Văn hóa Swami Vivekananda (SVCC), thuộc Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam.