cis_banner_final_en.png

Ngã xuống một cây to, bầu trời thêm trống vắng
PGS, TS Lê Văn Toan, Giám đốc sáng lập Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ viết về sự ra đi của Ngài Geetesh Sharma-Người Bạn Ấn Độ thân thiết nhất của Việt Nam.

Hình ảnh Hồ Chí Minh và Việt Nam trong trái tim, khối óc Geetesh Sharma
Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh vô cùng thương tiếc khi nghe tin Ngài Geetest Sharma, Chủ tịch Ủy Bạn Đoàn kết Ấn-Việt Bang Tây Bengal Ấn Độ, người bạn thân thiết nhất của Việt Nam đã từ trần. Trung tâm thành kính chia buồn cùng gia quyến và Ủy Ban Đoàn kết Ấn-Việt Bang Tây Bengal cùng những người bạn thân quý Ấn Độ. Để tưởng nhớ Ngài Geetest Sharma, Trung Tâm xin đăng bài viết về Cụ của PGS. TS. Lê Văn Toan, Giám đốc sáng lập Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ khi dịch và giới thiệu cuốn sách “Chiến tranh giải phóng Việt Nam: Vai trò của Calcutta” do Cụ Sharma biên soạn.

The Images of Ho Chi Minh and Vietnam in the Heart and the Mind of Geetesh Sharma
Assoc. Prof. Ph.D. Lê Văn Toan, the Founding Director of the Centre for Indian Studies pays tribute to Mr. Geetesh Sharma, the President of the India - Viet Nam Solidarity Committee in West Bengal. This article was written when Mr. Geetesh Sharma edited his book about the struggle for the liberation of Vietnam. The Centre for Indian Studies sends the deepest condolences to Mr. Sharma's families and friends. We send our best regards and solidarity to our Indian friends and partners.