cis_banner_final_en.png

Di sản thế giới: đài quan sát thiên văn Jantar Mantar
Đài quan sát thiên văn Jantar Mantar ở thành phố Jaipur (được mệnh danh là thành phố hồng) bang Rajasthan, Ấn Độ, được xây dựng để theo dõi những biến chuyển thiên văn và đối chiếu với những dữ liệu thiên văn từ những nguồn khác.