cis_banner_final_en.png

Di sản thế giới: Thành Đỏ
Thành Đỏ, hay Pháo đài Đỏ (The Red Fort hay Lal Quila) tại thủ đô New Delhi là biểu tượng của quyền lực tối cao của Ấn Độ, nơi nguyên thủ quốc gia đọc diễn văn, nơi tổ chức những nghi lễ cấp quốc gia của Ấn Độ. Trong chuyến thăm Ấn Độ năm 1958, Bác Hồ đã được Thủ tướng Ấn Độ Nehru chào đón tại Thành Đỏ. Thành Đỏ được xây dựng từ năm 1648 và được UNESCO công nhận là di sản thế giới năm 2007.