cis_banner_final_en.png

Di sản thế giới: tuyến đường sắt Darjeeling Himalaya
Tuyến đường sắt Darjeeling Himalaya viết tắt là DHR hoặc Toy Train là một tuyến đường sắt khổ hẹp 2 ft (610 mm) kết nối New Jalpaiguri với Darjeeling thuộc tiểu bang Tây Bengal, Ấn Độ. Được xây dựng từ năm 1879 đến 1881, và được UNESCO công nhận là di sản thế giới vào năm 1999.