cis_banner_final_en.png

Di sản thế giới: Đền ngầm Rani ki Vav
Ngôi đền Rani ki Vav tại thành phố Patan, bang Gujarat, là một quần thể kiến trúc ngầm dưới lòng đất được xây dựng từ năm 1022 đến năm 1063. Đền được các nhà khảo cổ phát hiện ra vào những năm 1950 sau nhiều năm bị vùi sâu dưới lòng đất. Năm 2014, UNESCO công nhận đền Rani ki Vav là di sản thế giới.