cis_banner_final_en.png

Mối quan hệ Kinh tế-Thương mại Việt Nam Ấn Độ
Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ trân trọng giới thiệu tóm lược một số ý chính trong phát biểu tham luận của bà Mini Kumam, Bí thư thứ nhất phụ trách Kinh tế-Thương mại, Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ, trình bày tại tọa đàm “Hợp tác Kinh tế-Thương mại Việt Nam-Ấn Độ trong bối cảnh mới” do Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tố chức ngày 31/5/2021.

Chính sách kinh tế và thu hút đầu tư của Việt Nam: triển vọng hợp tác với Ấn Độ
Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trân trọng giới thiệu tóm tắt một số ý chính trong tham luận “Chính sách kinh tế và thu hút đầu tư của Việt Nam: triển vọng hợp tác với Ấn Độ” của Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Toàn, giảng viên Viện Kinh tế, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trình bày tại Tọa đàm trực tuyến “Hợp tác Kinh tế-Thương mại Việt Nam - Ấn Độ trong bối cảnh mới”, ngày 31/5/2021.

Tăng cường hơn nữa mối quan hệ Kinh tế-Thương mại với Ấn Độ trong thời gian tới
Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ trân trọng giới thiệu tham luận của Ông Bùi Trung Thướng, Tham tán Thương mại, Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ, trình bày tại Tọa đàm trực tuyến “Hợp tác kinh tế-thương mại Việt Nam-Ấn Độ trong bối cảnh mới”, ngày 31/5/2021

Further enhance the Trade & Commerce Cooperation between Vietnam & India in the new context”
Centre for Indian Studies introduces the talking point of the presentation by Mr. Bui Trung Thuong, the Trade Counselor, Vietnam Embassy in India, in the Webinar “Trade and Commerce Cooperation between Vietnam and India in the new context”.

Tọa đàm khoa học trực tuyến “Hợp tác kinh tế thương mại Việt Nam - Ấn Độ trong bối cảnh mới”
Thực hiện nhiệm vụ khoa học thường niên 2021 và kế hoạch hợp tác quốc tế 2021, ngày 31/5/2021, Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức tọa đàm khoa học trực tuyến “Hợp tác Kinh tế - Thương mại Việt Nam - Ấn Độ trong bối cảnh mới”. Cuộc tọa đàm có sự tham gia của tổ chức India Foundation (Ấn Độ) và gần 60 nhà khoa học Việt Nam và Ấn Độ.

Thông báo Tọa đàm khoa học trực tuyến “Hợp tác kinh tế-thương mại Việt Nam-Ấn Độ trong bối cảnh mới”
Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ và Tổ chức India Foundation (Ấn Độ) trân trọng kính mời các nhà khoa học tham gia tọa đàm trực tuyến với chủ đề “Hợp tác Kinh tế - Thương mại giữa Việt Nam và Ấn Độ trong bối cảnh mới”.