cis_banner_final_en.png

Cuộc chiến trong đạo luật mới về truyền thông ở Úc, những quy định của Chính phủ áp dụng đối với các công ty công nghệ khổng lồ
10 năm trở lại đây, khi mà Google và Facebook bắt đầu lớn mạnh thì cũng là lúc những hãng thông tấn báo chí đứng trước những thách thức lớn khi số lượng công chúng báo chí ngày càng giảm sút và tiền quảng cáo thì đổ dồn vào các nền tảng mạng xã hội. Theo số liệu thống kê mới nhất, thị phần quảng cáo digital trong năm 2020 của Google, Facebook đã tăng từ 75% năm 2019 lên 78%, thậm chí tăng mạnh so với mức 66% của 2 năm trước đây.

Australia’s Media Code Battle and Government Regulation of Tech Giants
Over the last decade, with the growth of Google and Facebook, it is also time for news agencies to face new challenges – as traditional media audiences decreases, and more of ad spent have poured into social media. According to the latest Business Insider’s report, the market share of digital advertising in 2020 by Google and Facebook has sharply increased from 75% in 2019 to 78% from 66% two years ago.