cis_banner_final_en.png

Ấn Độ sẵn sàng cung cấp nền tảng CoWIN cho thế giới chống lại Covid-19
Ngày 5/7/2021, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, đã phát biểu tại hội nghị toàn cầu CoWin và khẳng định Ấn Độ cung cấp nền tảng CoWIN như một công cụ kỹ thuật số để thế giới để chống lại Covid-19.

Indian PM addressed CoWIN Global Conclaves as India offers CoWIN platform as a digital public good to the world to combat Covid-19
The Prime Minister, Shri Narendra Modi, on 5/7/2021, addressed the CoWin Global Conclave as India offered CoWIN platform as a digital public good to the world to combat COVID19.

CoWIN – giải pháp công nghệ thông tin để phổ cập tiêm chủng tại Ấn Độ
Ấn Độ triển khai tiêm chủng vắc-xin phòng Covid-19 từ đầu năm 2021 với mục tiêu tiêm chủng một cách có hiệu quả cho khoảng 1,39 tỷ người dân. Để mở đường cho kế hoạch tiêm chủng toàn dân và lấy người dân làm trung tâm, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã tuyên bố khai trương hệ thống quản lý tiêm chủng kỹ thuật số có tên CoWIN, là một giải pháp công nghệ thông tin dựa trên đám mây để lập kế hoạch, thực hiện, giám sát và đánh giá tiêm chủng Covid-19 toàn Ấn Độ.

Cloud-based CoWIN Platform & India’s Journey towards Universal Vaccination
With the rolling out of vaccinations early in the year 2021, there was a need for an efficient vaccination drive to dose about 1.39 billion Indians.