cis_banner_final_en.png

Người Mỹ gốc Ấn Độ tranh cử tại New York
Hội đồng Thành phố New York, cơ quan lập pháp có thẩm quyền thông qua luật tại và phê duyệt ngân sách cho New York, có thể sẽ sớm có một số gương mặt gốc Ấn Độ.