cis_banner_final_en.png

Ấn Độ và Úc hợp tác phát triển an ninh mạng
Cuộc gặp đầu tiên giữa Ấn Độ và Úc về vấn đề hợp tác an ninh mạng vào ngày 10/6/2021, thảo luận về các chính sách và chương trình chính sắp tới về an ninh mạng giữa hai nước. Cố vấn đặc biệt vấn đề mạng và công nghệ trọng yếu thuộc Bộ Ngoại giao và Thương mại Úc, Rachel James và Paulomi Tripathi, Giám đốc (phụ trách vấn đề khu vực Châu Đại Dương), Bộ Ngoại giao Ấn Độ đã tham dự cuộc họp.