cis_banner_final_en.png

Ấn Độ thận trọng trong vấn đề Đài Loan
Trong khi các quốc gia khác trong nhóm bộ tứ (Quad) đều lên tiếng ủng hộ Đài Loan, Ấn Độ lại thận trọng không đưa ra tuyên bố nào về vấn đề này.