cis_banner_final_en.png

Thủ tướng Ấn Độ Modi nhắc lại tư tưởng của Sardar Patel
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã thực hiện nghi lễ Bhoomi Poojan của Hostel – Giai đoạn 1 do Công ty Saurashtra Patel Seva Samaj xây dựng ở Surat thông qua hội nghị trực tuyến.

PM Modi takes part in Bhoomi Poojan of Saurashtra Patel Seva Samaj Hotel Phase I
Prime Minister Shri Narendra Modi performed the Bhoomi Poojan ceremony of Hostel Phase-1 built by Saurashtra Patel Seva Samaj in Surat via video conferencing.