cis_banner_final_en.png

Will Putin’s visit cure troubles in India-Russia relations?
“Russia has a similar foreign policy philosophy and priorities with India, our specially privileged strategic partner. We intend to build up our truly multifaceted bilateral cooperation. We regard India as an independent, strong centre of the multipolar world.”

Chuyến thăm của Putin cải thiện mối quan hệ Nga - Ấn Độ
“Nga có quan điểm riêng và ưu tiên trong chính sách đối ngoại với Ấn Độ, do Ấn Độ là đối tác chiến lược đặc biệt ưu tiên của Nga. Chúng tôi dự định sẽ xây dựng mối quan hệ hợp tác song phương thực chất trong nhiều lĩnh vực. Chúng tôi coi Ấn Độ là một trung tâm độc lập, mạnh mẽ của thế giới đa cực”.