cis_banner_final_en.png

US firms love Indian tech bosses: are IITs and ‘jugaad’ the keys to their success?
When Twitter this week appointed Parag Agrawal to succeed Jack Dorsey as its new CEO, the platform was awash with excitement and pride from Indians.

Vì sao có nhiều người gốc Ấn Độ làm CEO trong các công ty công nghệ Mỹ?
Tuần qua, khi Twitter bổ nhiệm Parag Agrawal kế nhiệm Jack Dorsey làm Giám đốc điều hành (CEO) mới, người Ấn Độ khắp nơi tràn đầy phấn khích và tự hào.