cis_banner_final_en.png

Ấn Độ trong cuộc đua giành vị trí hàng đầu về lượng tử
Ấn Độ có các chính sách lượng tử rất tốt, nhưng cần phải làm nhiều hơn nữa để chính sách phù hợp với thực tế.