cis_banner_final_en.png

Thủ tướng Modi đánh giá cao sự tiến bộ của Ấn Độ trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã có bài phát biểu khai mạc tại Đại hội Di động Ấn Độ (IMC) 2020, được tổ chức trực tuyến vào ngày 8 tháng 12 năm 2021. Chủ đề của IMC 2020 là “Đổi mới toàn diện - Thông minh, An toàn, Bền vững”.

PM Modi praises India's progress in AI at India Mobile Congress
Prime Minister Shri Narendra Modi delivered the inaugural address at the virtual India Mobile Congress (IMC) 2020 on 8 December through video conference. The theme for IMC 2020 is "Inclusive Innovation - Smart, Secure, Sustainable”.

Global Agreement Defines The Ethics of Artificial Intelligence
A historic agreement defines the common values and principles needed to ensure the healthy development of Artificial Intelligence (AI). All the member states of the UN Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) have signed the agreement.

Thỏa thuận toàn cầu xác định đạo đức của trí tuệ nhân tạo
Thế giới vừa chứng kiến sự ra đời của một thỏa thuận lịch sử xác định các giá trị và nguyên tắc chung cần thiết để đảm bảo sự phát triển lành mạnh của Trí tuệ nhân tạo (AI).

Xử lý những tình huống của trí tuệ nhân tạo (Phần 1)

AI Wave and Ethical Dilemmas for the Decision-makers for Inclusive AI

Xử lý những tình huống của trí tuệ nhân tạo (Phần 2)

XperienceAI '21: Women in AI: Overcoming adversities and breaking barriers in AI

Chương trình XperienceAI Ấn Độ: phụ nữ làm việc trong ngành AI

Ứng dụng của trí tuệ nhân tạo trong quân sự Trung Quốc
Khi sự cạnh tranh chiến lược giữa Mỹ và Trung Quốc ngày càng gia tăng, cả cường quốc lâu đời và cường quốc mới nổi đều bị ám ảnh bởi việc bảo đảm các lợi ích chiến lược. Do các công nghệ mới nổi như Trí tuệ nhân tạo (AI) hứa hẹn mang lại nhiều lợi ích trong an ninh, các quốc gia đang bận rộn tích hợp những công nghệ này vào hệ thống vũ khí của họ.