cis_banner_final_en.png

5 nhãn hiệu thời trang quốc tế có nguồn gốc Ấn Độ
Biên giới của thời trang đang mờ đi và một thế hệ nhà thiết kế Ấn Độ mới đang ghi dấu ấn của Ấn Độ trên bản đồ thời trang quốc tế.

Sứ giả văn hóa và nghệ thuật
Văn hóa của Ấn Độ là một trong những đặc điểm thu hút nhất đối với du khách trên khắp thế giới. Nhà văn, đồng thời là một nhà từ thiện nổi tiếng Sudha Murty chia sẻ quan điểm về việc sử dụng những đặc trưng của văn hóa và nghệ thuật để xây dựng những mối quan hệ giữa Ấn Độ và các quốc gia khác.

Lan tỏa văn hóa không biên giới
Ấn Độ đã và đang khôi phục một số ngôi đền và di tích cổ trên khắp các quốc gia Đông Nam Á. Đây là một phần trong các sáng kiến hợp tác phát triển của Ấn Độ. Các dự án bảo tồn gần đây của Bộ Ngoại giao Ấn Độ phối hợp với khảo sát khảo cổ học của Ấn Độ và các nước đối tác đã làm phát lộ một di sản văn hóa ở Việt Nam.