cis_banner_final_en.png

Những vấn đề Ấn Độ cần quan tâm trong luật biên giới mới của Trung Quốc
Vào ngày 23 tháng 10 năm 2021, Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (CHND Trung Hoa) đã thông qua Luật Biên giới trên bộ, gồm các điều khoản về bảo vệ biên giới và hoạt động tại các vùng biên giới.

Mối quan hệ tốt đẹp Ấn Độ - Úc
Mối quan hệ Ấn Độ-Úc đang trở nên mạnh mẽ hơn trong khi mối quan hệ Ấn Độ-Trung Quốc đang xuống mức thấp nhất từ trước tới nay mọi thời đại.