cis_banner_final_en.png

Afghanistan, QUAD và con đường phía trước
Không phải tất cả đều bị mất hết ở Afghanistan. Trên thực tế, tận dụng các cuộc khủng hoảng hiện tại tại đây để theo đuổi tập hợp các lợi ích chiến lược là một khả năng mà QUAD có thể khám phá.

Afghanistan, QUAD and the way forward
Not all is lost in Afghanistan. Leveraging the state’s current crises to pursue a set of strategic interests is, in fact, a possibility that the QUAD could seek to explore.

Thách thức bốn bên Ấn Độ-Mỹ-Trung Quốc-Nga

The India-U.S-China-Russia Quadrilateral Challenge

Các nước bộ tứ cam kết khám phá vũ trụ
Các mối đe dọa an ninh không gian ngày càng tăng đang chứng tỏ là thách thức đối với các biện pháp quản trị toàn cầu hiện nay. Tuy nhiên, rất khó để các nước đồng thuận về các quy tắc mới để xử lý mối đe dọa này.

The Quad Commits to Regulating Space
Growing space security threats are proving to be a challenge for existing global governance measures, but consensus on new rules is proving difficult.

The Quad’s Push for Global Vaccine Equity
Despite leveraging the strengths of the four Quad countries, the Quad Vaccine Partnership will still need to overcome several challenges to achieve the promised mass inoculation of the entire region

Nhóm Quad thúc đẩy công bằng vắc-xin trên toàn cầu
Mặc dù tận dụng được thế mạnh của bốn quốc gia thuộc nhóm Quad, chương trình đối tác vắc-xin của nhóm Quad vẫn cần vượt qua một số thách thức để đạt được việc tiêm chủng đại trà như mong đợi cho toàn khu vực.

Ấn Độ, hội nghị thượng đỉnh Quad và động lực địa chính trị của Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương
Ý nghĩa của Hội nghị thượng đỉnh nhóm Bộ tứ (Quad) lần thứ nhất là ở chỗ nó đã giúp củng cố mối quan hệ giữa Ấn Độ, Nhật Bản, Mỹ và Úc trong khuôn khổ địa chính trị mạnh mẽ hơn. Hội nghị thượng đỉnh Quad cũng giúp tăng cường các mối quan tâm chung lên cấp khu vực, giúp giải quyết các vấn đề một cách hiệu quả hơn. Quad cũng đã tạo cơ hội cho Ấn Độ đồng bộ hóa ngoại giao địa chính trị và địa kinh tế ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương theo cách hiệu quả hơn, do đó chứng minh vị thế của cường quốc.

India, Quad Summit and the Geopolitical Dynamics of the Indo-Pacific
The significance of the First Quad Summit lies in the fact that it helped in synergising relations among India, Japan, the United States and Australia in a more robust geopolitical framework. The Quad Summit has also helped in augmenting common concerns to a regional level, which helped in addressing the issues in a more effective manner. Quad has also provided India with an opportunity to synchronise its geopolitical and geoeconomic diplomacy in the Indo-Pacific region in a more effective manner thus justifying its status as a Great Power.