cis_banner_final_en.png

Đã đến lúc nâng tầm mối quan hệ Ấn Độ - Nga?
Hội nghị thượng đỉnh của các nhà lãnh đạo khối BRICS năm 2021, dự kiến do Ấn Độ chủ trì, có thể là cơ hội để tổ chức hội nghị thượng đỉnh song phương Ấn Độ - Nga.