cis_banner_final_en.png

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và triển vọng tích cực cho tương lai Việt Nam
Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam (ĐCSVN) đã bế mạc sớm hai ngày so với kế hoạch sau tám ngày làm việc trong bối cảnh số ca nhiễm vi rút corona tăng đột biến kể từ khi đại dịch bùng phát đợt trước. Trong một động thái kịp thời đối phó, Việt Nam đã phê duyệt vắc xin Covid-19 để kiểm soát mối đe dọa từ vi rút.

Sự ổn định của Việt Nam: những thành tựu về kinh tế - xã hội và chính sách đối ngoại dưới sự lãnh đạo giàu kinh nghiệm